Nr 2 (94) 2010 Drukuj
poniedziałek, 23 sierpnia 2010 13:20
GT-10-2

Spis treści numeru 2 (94) 2010

  • Zebranie Przedstawicieli Członków 2010 r.
  • Prace remontowe w terenie
  • Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Piast" w Katowicach z działalności w 2009 roku
  • Bezkarne wycie i szczekanie
  • Co z mieszkaniem po rozwodzie?
  • Zgnieć, zanim ciebie przygniecie
  • Wywiad z Zastępcą Prezydenta Miasta Katowice - Arkadiuszem Godlewskim
  • Rozliczenie wywozu nieczystości
  • BILANS Spółdzielni Mieszkaniowej "PIAST" w Katowicach sporządzony na dzień 31.12.2009 r.