Start Ogłoszenia Przetargi

stat4u

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Przetargi

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PIAST” W KATOWICACH

UL. ZAWISZY CZARNEGO 8

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ulicy:

 

- B. Chrobrego 31/12 o pow. użytk. 46,30 m2, składającego się z dwóch pokoi, przedpokoju, widnej kuchni, łazienki z WC, balkonu;

Cena wywoławcza: 152.400,00 zł;

 

Lokal przy ul. B. Chrobrego 31/12, udostępniony zostanie zainteresowanym po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin z Administracją Osiedla „Tysiąclecie-Górne” ul. Tysiąclecia 90A w Katowicach (tel. 32 2541-990).

Przetarg odbędzie się 05 października 2015 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Spółdzielni - pok. nr 14 przy ul. Zawiszy Czarnego 8 w Katowicach.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata:

- wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego na rachunek Spółdzielni:

PKO – 78 1020 2313 0000 3102 0023 9871 najpóźniej w dniu 02 października 2015 roku,

 

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym mieszkania i „Regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności w SM”Piast” w Katowicach” (www.smpiast.pl) oraz do okazania w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyny.

 


 

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PIAST” W  KATOWICACH

UL.  ZAWISZY CZARNEGO 8

o g ł a s z a

w dniu 15 października  2015 r. (czwartek) o godzinie 12:00 przetarg ustny nieograniczony na stawkę czynszową lokalu mieszkalnego nr 114. położonego  w Katowicach przy ulicy Piastów 5. o powierzchni 27,0 m2, (składający się  z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC) w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Zawiszy Czarnego 8 w Katowicach  pok. nr 14.

W przetargu może uczestniczyć wyłącznie osoba fizyczna, jeżeli    osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, nie posiadają  tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego. Osoba uczestnicząca w przetargu zobowiązana jest posiadać w dniu  licytacji  aktualne zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu na czas nieokreślony  z udokumentowaniem zarobków za ostatnie 3 miesiące brutto oraz   złożyć oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym mieszkania, albowiem przyjmuje mieszkanie w takim stanie technicznym w jakim się obecnie znajduje.

 

Zwycięzca przetargu wnosi w dniu odbycia przetargu w kasie Spółdzielni depozyt pieniężny w wysokości odpowiadającej jednomiesięcznym opłatom za dany lokal (czynsz oraz świadczenia). Depozyt podlega zaliczeniu na poczet opłat za pierwszy okres płatniczy po zawarciu umowy.

W przypadku, gdy zwycięzca przetargu nie dopełni formalności związanych z zawarciem umowy najmu lokalu w zakreślonym terminie lub przedłoży dokumenty uniemożliwiające zawarcie takiej umowy (np. posiada tytuł prawny do innego lokalu lub zbyt niskie dochody), wpłacona kwota zabezpieczenia (depozyt) przechodzi w całości na rzecz Spółdzielni i nie podlega zwrotowi. W razie zaistnienia sytuacji określonej powyżej, prawo do zawarcia umowy najmu danego lokalu posiada uczestnik przetargu, który zgłosił stawkę bezpośrednio poprzedzającą stawkę wylicytowaną. Wyjściowa stawka czynszu podlegająca ustnej licytacji wynosi 10,40 zł/m2/m-c. Stawka czynszu nie obejmuje opłat za media tj. centralne ogrzewanie, dźwigu, wywóz nieczystości, wody i kanalizacji. Lokal mieszkalny nr 114 przy ul. Piastów 5. w Katowicach może zostać okazany zainteresowanej osobie po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin z Administracją Osiedla „Tysiąclecia-Dolne” przy ul. Piastów 6 w Katowicach (tel. 32 2540-087).

 

Osoba, która wylicytuje najwyższą stawkę czynszową i będzie spełniać warunki ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie prawa lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego nabywa prawo do zawarcia umowy najmu na przedmiotowe mieszkanie na czas nieokreślony.

Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego jest wniesienie kaucji zabezpieczającej, w wysokości  dwunastokrotności wylicytowanego miesięcznego czynszu.

 

Bliższych informacji udziela Zespół Członkowsko-Lokalowy i Pośrednictwa Mieszkaniowego pod numerem telefonu 32 2546-505 wew. 143-145.

 


 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PIAST” W KATOWICACH

UL. ZAWISZY CZARNEGO 8

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ulicy:

- B. Chrobrego 31/12 o pow. użytk. 49,40 m2, składającego się z dwóch pokoi, przedpokoju, widnej kuchni, łazienki z WC,balkonu,oraz pomieszczenia przynależnego komórki;

Cena wywoławcza: 152.400,00 zł;

Lokal przy ul. B. Chrobrego 31/12, udostępniony zostanie zainteresowanym po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin z Administracją Osiedla „Tysiąclecie-Górne” ul. Tysiąclecia 90A w Katowicach (tel. 32 2541-990). Przetarg odbędzie się 05 listopada 2015 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Spółdzielni - pok. nr 14 przy ul. Zawiszy Czarnego 8 w Katowicach. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata:

- wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego na rachunek Spółdzielni: PKO – 78 1020 2313 0000 3102 0023 9871 najpóźniej w dniu 02 listopada 2015 roku,

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym mieszkania i „Regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności w SM”Piast” w Katowicach” (www.smpiast.pl) oraz do okazania w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyny.

 


 
Copyright © 2015 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piast" w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.