Spotkanie z Seniorkami - 8 Marca, Dzień Kobiet Drukuj
czwartek, 08 marca 2018 16:18

Z okazji Dnia Kobiet Pan Prezes Michał Marcinkowski i Pan Dyrektor Ryszard Gajkiewicz uczestniczyli w spotkaniu z Seniorkami z naszego osiedla zorganizowanym przez Radę Jednostki Pomocniczej Nr 9 w salce parafialnej Kościoła na Górnym Tysiącleciu. Panowie złożyli wszystkim obecnym na Sali Paniom serdeczne życzenia z okazji Ich święta oraz zaprosili wszystkich na organizowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Piast” festyn z okazji 35-lecia Spółdzielni, który odbędzie się 10 czerwca 2018r.