Start Strona główna lista artykułów Walne Zgromadzenie Członków - 2017

stat4u

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Walne Zgromadzenie Członków - 2017 Drukuj
środa, 19 kwietnia 2017 07:08

W dniu 10.04.2017 r. odbyło się kolejny Walne Zgromadzenie Członków naszej Spółdzielni.  Zebranie zostało otwarte przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Józefa Pokojskiego, który przeprowadził wybory do prezydium zebrania  w którego skład weszli: Małgorzata Tymińska-Ludian – Przewodnicząca Walnego  Zgromadzenia, Pan Bogusław Pieczyski – Sekretarz oraz Pan Jerzy Czołgała – Asesor.

Po przeprowadzonych wyborach komisji mandatowej, skrutacyjnej oraz wniosków, głos zabrał Prezes Zarządu Pan Michał Marcinkowski, który przedłożył zgromadzonym sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2016, w którym szczególną uwagę zwrócił na remonty oraz inwestycje, które sprawiają, iż osiedle jest przyjazne i nowoczesne. Dodał, iż wiele inwestycji na osiedlu jest wynikiem bardzo dobrej współpracy Spółdzielni z miastem Katowice. Poinformował również, iż w kolejnych latach Spółdzielnia rozpocznie inwestycje w budynkach odnawiając klatki schodowe oraz wymieniając instalacje elektryczne. Zwrócił również uwagę, iż środowisko spółdzielcze zaniepokojone jest planowanymi zmianami   w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych oraz wskazał na zagrożenia mogące wystąpić w przypadku przyjęcia nowych przepisów.  Na zakończenie Prezes Zarządu Michał Marcinkowski podziękował za zaufanie oraz dotychczasową współpracę z mieszkańcami.  W dalszej kolejności Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni, m.in.:

  • udzieliło absolutorium członkom Zarządu,
  • zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2016,
  • przyjęło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku,
  • rozpatrzyło odwołania od uchwał Rady Nadzorczej,
  • oznaczyło najwyższą sumę  zobowiązań  jaką  Zarząd  Spółdzielni może zaciągnąć   w  latach 2017 – 2018,
  • podjęło uchwały sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wybudowanych  z udziałem środków zlikwidowanego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego  w budynku przy ul. Zawiszy Czarnego 2 w Katowicach, na rzecz  najemców tych lokali oraz nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu w obrębie nie wydzielonej części działki nr 75/4, ujawnionej w księdze wieczystej  KA1K/00063863/8, przez  członka Spółdzielni.
 
Copyright © 2020 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piast" w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
 

Jakość powietrza na 1000-leciu