Start Ogłoszenia

stat4u

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Ogłoszenia
Oferty mieszkań i lokali Drukuj


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” w Katowicach ogłasza przetarg ofert na zasiedlenie lokalu mieszkalnego nr 67 położonego przy ul. Piastów 3 w Katowicach, pozostającego w zasobach Spółdzielni, na podstawie umowy najmu na czas nieokreślony.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” w Katowicach oferuje najem lokalu mieszkalnego nr 67 przy ul. Piastów 3 w Katowicach, o pow. użytk. 28,00 m2, składającego się z jednego pokoju, ślepej kuchni, przedpokoju, łazienki z WC.

Pisemne oferty z numerem telefonu i adresem do korespondencji należy składać do skrzynki pocztowej w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Katowicach przy ul. Zawiszy Czarnego 8 w Katowicach, w terminie do dnia 15 lutego 2021 roku do godziny 15:30 wraz z oświadczeniem:


 • o nie posiadaniu tytułu prawnego od innego lokalu mieszkalnego,
 • o zapoznaniu się ze stanem faktycznym mieszkania, albowiem  przyjmuje mieszkanie w takim stanie technicznym w jakim się obecnie znajduje oraz  remont dokonuje we własnym zakresie i na swój koszt,
 •  zaświadczenia o zatrudnieniu i uzyskanych dochodach za okres ostatnich 3-ch miesięcy brutto.


Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Piastów – 3”.

Oferty przesłane faksem lub e-mailem są nieważne.

Wywoławcza stawka czynszu wynosi 17,00 zł/m2/m-c. Stawka czynszu nie obejmuje opłat za media tj. centralnego ogrzewania, dźwigu, wywozu nieczystości, wody i kanalizacji.

Zwycięzca przetargu jest zobowiązany przed zawarciem umowy najmu w wyznaczonym terminie wnieść kaucję zabezpieczającą najem lokalu w wysokości dwunastokrotności miesięcznego czynszu wskazanego w swojej ofercie.  W przypadku, gdy zwycięzca przetargu nie dopełni formalności związanych  z zawarciem umowy najmu lokalu w zakreślonym terminie lub przedłoży dokumenty uniemożliwiające zawarcie takiej umowy (np. posiada tytuł prawny do innego lokalu lub zbyt niskie dochody), prawo do zawarcia umowy najmu danego lokalu posiada uczestnik przetargu, który zgłosił stawkę bezpośrednio poprzedzającą stawkę wskazaną w ofercie.

Komisja kwalifikacyjna powołana przez Zarząd Spółdzielni oceni oferty biorąc pod uwagę wysokość zaproponowanej przez oferenta stawki czynszu oraz w oparciu o analizę wskazanych powyżej dokumentów, wysokość dochody przypadającego na jedną osobę zgłoszoną do zamieszkania, kompletność załączonych dokumentów.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Spółdzielni w dniu sporządzenia ogłoszenia lub odrzucenia rozpoznania oferty bez uzasadnienia przyczyny.

Lokal mieszkalny nr 67 położony w budynku przy ul. Piastów 3 w Katowicach może zostać okazany zainteresowanym po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin z Administracją Osiedla „Tysiąclecie-Dolne” przy ul. Piatów 6 w Katowicach (tel. 32 2540-087).

Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy i Pośrednictwa Mieszkaniowego pok. nr 14A przy ul. Zawiszy Czarnego 8 w Katowicach (tel. 32 2546-505 wew. 143-145).Najem lokali użytkowych


SM "Piast" oferuje najem lokali użytkowych na zasadzie umowy najmu na Osiedlu "Tysiąclecia" w Katowicach w pawilonach handlowych wolnostojących oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Lokale użytkowe zlokalizowane są na Osiedlu gdzie zaspakajają potrzeby swoich kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców. Lokale użytkowe posiadają wysoką jakość, funkcjonalność, atrakcyjną lokalizację, dobre połączenie komunikacji miejskiej i samochodowej, liczne parkingi wokół pawilonów handlowych i budynków mieszkalnych.


Warunkiem zawarcia umowy lokalu użytkowego jest wniesienie kaucji zabezpieczającej najem lokalu użytkowego oraz przedłożenie kserokopii wpisu z handlowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.


SM "Piast" oferuje najem lokali użytkowych na zasadzie umowy najmu na działalność handlowo-usługowo lub biurową, lokale położone w budynkach mieszkalnych z przeznaczeniem na małe sklepiki, punkty usługowe, biura itp. przy ulicy:

 • Ułańska 7 o pow. użytkowej 38,90 m

 • Tysiąclecia 88 o pow. użytkowej 36,20 m

 • Tysiąclecia 1 o pow. użytkowej 8,30 m2 wolny od 01.02.2021 r. z możliwością wcześniejszego przejęcia


Tereny z parkingami i placami składowymi

Ponadto SM "Piast" oferuje najem:

 • Miejsca postojowe w parkingach krytych i otwartych na terenie Zaplecza Technicznego Spółdzielni
  przy ulicy Tysiąclecia 84A w Katowicach na zasadzie abonamentu miesięcznego:
  • parking otwarty - 91,00 zł/m-c + VAT,
  • parking kryty - 149,00 zł/m-c + VAT - obecnie brak wolnych miejsc.

 • oraz w budynkach przy ul. Zawiszy Czarnego 2, 2A, 4, 4A, 6, 9 i 10 w Katowicach w następujących formach:
  • opłata za miejsce postojowe wygrodzone siatką - 160,00 zł/m-c + VAT
  • opłata za miejsce postojowe otwarte - 149,00 zł/m-c + VAT
  • opłata za miejsce postojowe dla jednośladów - 74,00 zł/m-c + VAT


Bliższych informacji udziela:

Zespół Członkowsko-Lokalowy i Pośrednictwa Mieszkaniowego
ul. Zawiszy Czarnego 8 w Katowicach, pok. nr 14 
tel.: 32 254-65-05 wew. 143-145, fax: 254-10-25

DO WYNAJĘCIA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” w Katowicach ul. Zawiszy Czarnego 8

oferuje najem:

Lokali użytkowych na zasadzie umowy najmu:

- w budynkach mieszkalnych z przeznaczeniem na małe sklepiki, punkty

usługowe, biura, itp. przy ulicy:

- Tysiąclecia 84A w Katowicach (Baza Spółdzielni) o pow. użytkowej 64,00 m2;

- Tysiąclecia 78 w Katowicach o pow. użytkowej 46,00 m2;

- Piastów 8 w Katowicach o pow. użytkowej 47,80m2 od 1.07.2019r.,

Bliższych informacji udziela Zespół Członkowsko - Lokalowy
i Pośrednictwa Mieszkaniowego pok. nr 14 przy ul. Zawiszy Czarnego 8 w Katowicach (tel. 32 2546-505 wew. 143-145, fax. 2541-025)

 
Copyright © 2021 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piast" w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
 

Jakość powietrza na 1000-leciu