Start Ogłoszenia

stat4u

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Ogłoszenia
Oferty mieszkań i lokali Drukuj

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” w Katowicach
ogłasza nabór ofert na zasiedlenie lokalu mieszkalnego nr 1. przy ul. Armii Krajowej 300. w Katowicach,
wybudowanego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, na podstawie umowy najmu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” w Katowicach oferuje najem lokalu mieszkalnego nr 1. przy ul. Armii Krajowej 300. w Katowicach, o pow. Użytkowej 53,90 m2, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc i piwnicy.

Mieszkanie pochodzi z odzysku po osobie, która zaspokoiła potrzeby mieszkaniowe poza Spółdzielnią.

W procedurze naboru może uczestniczyć wyłącznie osoba fizyczna, jeżeli:

1)     osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,

2)     dochód gospodarstwa domowego nie przekracza 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie śląskim więcej niż:

- o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

- o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

- o 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

Pisemne oferty z numerem telefonu należy składać w Biurze Podawczym w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Katowicach przy ul. Zawiszy Czarnego 8, w terminie do dnia 04 sierpnia 2017r. (piątek) do godz. 12:00 wraz z:

1)     oświadczeniem o liczbie osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w lokalu oraz nie posiadaniu przez żadną z nich tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,

2)     zaświadczeniem o zatrudnieniu na czas nieokreślony i uzyskanych dochodach za okres ostatnich 6-ciu miesięcy brutto, dla każdej z osób w gospodarstwie domowym.

Oferty przesłane faksem lub e-mailem są nieważne.

Komisja kwalifikacyjna powołana przez Zarząd Spółdzielni oceni oferty pod kątem kompletności i spełnienia ww. wymogów. Wyłonienie najemcy lokalu nastąpi w trybie losowania z kręgu osób dopuszczonych do tego etapu postępowania.

Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego jest wniesienie kaucji w wysokości 7.011,31zł zabezpieczającej umowę najmu.

Aktualna stawka czynszu wynosi 10,84 zł/m2/m-c. Czynsz nie obejmuje opłat za media.

Lokal mieszkalny nr 1. przy ul. Armii Krajowej 300. w Katowicach może zostać okazany zainteresowanym po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin z Administracją Osiedla „Tysiąclecia-Dolne” przy ul. Piastów 6 w Katowicach (tel. 32 2540-087).

Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy i Pośrednictwa Mieszkaniowego pok. nr 14 przy ul. Zawiszy Czarnego 8 w Katowicach, tel. 32 2546-505 wew. 143-144.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” w Katowicach
ogłasza nabór ofert na zasiedlenie lokalu mieszkalnego nr 45. przy ul. Zawiszy Czarnego 2. w Katowicach,
wybudowanego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, na podstawie umowy najmu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” w Katowicach oferuje najem lokalu mieszkalnego nr 45. przy ul. Zawiszy Czarnego 2. w Katowicach, o pow. Użytkowej 59,20 m2, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc i komórki.

Mieszkanie pochodzi z odzysku po osobie, która zaspokoiła potrzeby mieszkaniowe poza Spółdzielnią.

W procedurze naboru może uczestniczyć wyłącznie osoba fizyczna, jeżeli:

1) osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,

2) dochód gospodarstwa domowego nie przekracza 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie śląskim więcej niż:

- o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

- o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

- o 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

Pisemne oferty z numerem telefonu należy składać w Biurze Podawczym w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Katowicach przy ul. Zawiszy Czarnego 8, w terminie do dnia 18 lipca 2017r. (wtorek) do godz. 16:00 tylko na jedno mieszkanie wraz z:

1) oświadczeniem o liczbie osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w lokalu oraz nie posiadaniu przez żadną z nich tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,

2) zaświadczeniem o zatrudnieniu na czas nieokreślony i uzyskanych dochodach za okres ostatnich 6-ciu miesięcy brutto, dla każdej z osób w gospodarstwie domowym.

Oferty przesłane faksem lub e-mailem są nieważne.

Komisja kwalifikacyjna powołana przez Zarząd Spółdzielni oceni oferty pod kątem kompletności i spełnienia ww. wymogów. Wyłonienie najemcy lokalu nastąpi w trybie losowania z kręgu osób dopuszczonych do tego etapu postępowania.

Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego jest wniesienie kaucji w wysokości 9.000,77zł zabezpieczającej umowę najmu.

Aktualna stawka czynszu wynosi 12,67 zł/m2/m-c. Czynsz nie obejmuje opłat za media.

Lokal mieszkalny nr 45. przy ul. Zawiszy Czarnego 2. w Katowicach może zostać okazany zainteresowanym po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin z Administracją Osiedla „Tysiąclecia-Dolne” przy ul. Piastów 6 w Katowicach (tel. 32 2540-087).

Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy i Pośrednictwa Mieszkaniowego pok. nr 14 przy ul. Zawiszy Czarnego 8 w Katowicach, tel. 32 2546-505 wew. 143-144.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PIAST” W KATOWICACH

UL. ZAWISZY CZARNEGO 8

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ulicy:

 

- Tysiąclecia 88/149 o pow. użytk. 36,70 m2, składającego się z jednego pokoju, przedpokoju, widnej kuchni, komórki, łazienki z WC, balkonu;

Cena wywoławcza: 115.300,00 zł;

 

Lokal przy ul. Tysiąclecia 88/149, udostępniony zostanie zainteresowanym po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin z Administracją Osiedla „Tysiąclecie-Górne” ul. Tysiąclecia 90A w Katowicach (tel. 32 2541-990). Przetarg odbędzie się 01 sierpnia 2017 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółdzielni - pok. nr 14 przy ul. Zawiszy Czarnego 8 w Katowicach.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata:

- wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego na rachunek Spółdzielni:

BGK 69 1130 1091 8300 0000 0000 2506

najpóźniej w dniu 31 lipca 2017 roku,

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym mieszkania i „Regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności w SM”Piast” w Katowicach” (www.smpiast.pl) oraz do okazania w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyny.

 


 

Najem lokali mieszkalnych

 


Najem lokali użytkowych

 

 

SM "Piast" oferuje najem lokali użytkowych na zasadzie umowy najmu na Osiedlu "Tysiąclecia" w Katowicach w pawilonach handlowych wolnostojących oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Lokale użytkowe zlokalizowane są na Osiedlu gdzie zaspakajają potrzeby swoich kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców. Lokale użytkowe posiadają wysoką jakość, funkcjonalność, atrakcyjną lokalizację, dobre połączenie komunikacji miejskiej i samochodowej, liczne parkingi wokół pawilonów handlowych i budynków mieszkalnych.

Warunkiem zawarcia umowy lokalu użytkowego jest wniesienie kaucji zabezpieczającej najem lokalu użytkowego oraz przedłożenie kserokopii wpisu z handlowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

SM "Piast" oferuje najem lokali użytkowych na zasadzie umowy najmu na działalność handlowo-usługowo lub biurową, lokale położone w budynkach mieszkalnych z przeznaczeniem na małe sklepiki, punkty usługowe, biura itp. przy ulicy:

 • Tysiąclecia 84A w Katowicach (Baza Spółdzielni) o powierzchni użytkowej 64,00 m2.
 • Tysiąclecia 84A w Katowicach (Baza Spółdzielni) o powierzchni użytkowej 184,80 m2.
 • Tysiąclecia 84A w Katowicach (Baza Spółdzielni) o powierzchni użytkowej 250,00 m2.
 • Tysiąclecia 84A w Katowicach (Baza Spółdzielni) o powierzchni użytkowej 125,00 m2.
 • Tysiąclecia 78 w Katowicach o powierzchni użytkowej 29,30 m2.
 • Tysiąclecia 88 w Katowicach o powierzchni użytkowej 36,20 m2.
 • Bolesława Chrobrego w Katowicach, o powierzchni użytkowej 72,80 m2.
 • Piastów 6 w Katowicach, o powierzchni użytkowej  25,00 m2.
 • Piastów 24 w Katowicach, o powierzchni użytkowej  26,40 m2.
 • Piastów 26 w Katowicach, o powierzchni użytkowej  7,30 m2.

 

Tereny z parkingami i placami składowymi

Ponadto SM "Piast" oferuje najem:

 • Miejsca postojowe w parkingach krytych i otwartych na terenie Zaplecza Technicznego Spółdzielni
  przy ulicy Tysiąclecia 84A w Katowicach na zasadzie abonamentu miesięcznego:
  • parking otwarty - 91,00 zł/m-c + VAT,
  • parking kryty - 149,00 zł/m-c + VAT - obecnie brak wolnych miejsc.


 • oraz w budynkach przy ul. Zawiszy Czarnego 2, 2A, 4, 4A, 6, 9 i 10 w Katowicach w następujących formach:
  • poprzez zawarcie umowy najmu wpłacając kaucję lub na zasadzie abonamentu
  • opłata za miejsce postojowe wygrodzone siatką - 156,00 zł/m-c + VAT
  • opłata za miejsce postojowe otwarte - 140,00 zł/m-c + VAT
  • opłata za miejsce postojowe dla jednośladów - 74,00 zł/m-c + VAT
 
Copyright © 2017 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piast" w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.