Start Strona główna lista artykułów Walne Zgromadzenie Członków 2018

stat4u

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Walne Zgromadzenie Członków 2018 Drukuj
poniedziałek, 14 maja 2018 15:20

W dniu 10.05.2018r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków naszej Spółdzielni. Zebranie zostało otwarte przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Józefa Pokojskiego, który przeprowadził wybory do prezydium zebrania w którego skład weszli: jako przewodnicząca zebrania Pani Małgorzata Tymińska – Ludian, jako sekretarz Pani Kazimiera Witkowska oraz jako asesor Pan Bogusław Pieczyski.

Po przeprowadzonych wyborach komisji mandatowej, skrutacyjnej oraz wniosków, głos zabrał Prezes Zarządu Pan Michał Marcinkowski który przedłożył zgromadzonym sprawozdanie z działalności Zarządu w roku poprzednim.

 

W dalszej części Walnego Zgromadzenia odbyły się wybory do organów samorządowych naszej spółdzielni.

W tym roku wybieraliśmy członków Rady Nadzorczej oraz ich zastępców. Na członków Rady Nadzorczej, na okres kadencji 2018-2021, zostały wybrane następujące osoby:

 1. Andrzej Góralczyk
 2. Katarzyna Hermann
 3. Witold Korzekwa
 4. Stanisław Krawczyk
 5. Józef Pokojski
 6. Maria Świerska
 7. Marek Warzecha

Natomiast, zastępcami członków Rady Nadzorczej, na okres kadencji 2018-2021, zostali:

 1. Krystyna Czarkowska
 2. Krzysztof Brzozowski
 3. Bogusław Jabłonowski

Poza wyborami do organów samorządowych Spółdzielni Walne Zgromadzenie podjęło uchwały dotyczące:

 • sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Katowicach za rok 2017,
 • sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017r. wraz z rozliczeniem  wyniku finansowego,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 • zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Katowicach,
 • sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017,
 • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Zarząd Spółdzielni może zaciągnąć w latach 2018 – 2019,
 • sprzedaży lokali zajmowanych na zasadzie umowy najmu na rzecz najemców lokali,
 • zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Katowicach oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Katowicach.
 
Copyright © 2020 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piast" w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
 

Jakość powietrza na 1000-leciu